Āraišu baznīca saņēmusi atzinību par restaurācijas darbiem

Āraišu baznīca saņēmusi atzinību par restaurācijas darbiem

2018. gada 7. matā atjaunotajā VEF kultūras pilī norisinājās Latvijas Būvniecības gada balvas 2017 pasniegšanas ceremonija, kurā tika godināti konkursa veidā izvērtētie Latvijas būvniecības nozares nozīmīgākie sasniegumi. Kā informējuši konkursa organizatori “Building Design and Construction Council”: “Šoreiz saņemti 114 pieteikumi, pārstāvot visdažādāko būvju tipoloģiju un aptverot visu Latviju, kā arī ārvalstis – Zviedriju un Lietuvu, kur Latvijas pārstāvji piedalījušies dažādu objektu tapšanā, informē konkursa rīkotāji. Konkursam kvalificēti tie objekti, kas nodoti ekspluatācijā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim. Balvas sadalītas desmit nominācijās: jaunbūve – sabiedriska ēka; jaunbūve – dzīvojamā ēka; restaurācija; rekonstrukcija; fasāžu renovācija; publiskās ārtelpas objekts; jauna inženierbūve/infrastruktūras būve; inženierbūvju/infrastruktūras būvju rekonstrukcija; ražotnes un loģistikas centri – jaunbūve vai modernizācija; koka būve.”

Par paveiktajiem darbiem interjera atjaunošanā Āraišu evaņģēliski luteriskā baznīca tika nominēta 2016. gada restaurēto vēstures un kultūras pieminekļu grupā. Kurš un kāpēc Āraišu baznīcas interjera restaurāciju pamanīja un iekļāva nominantu sarakstā starp vairākām grandiozām, modernām un izmaksu ziņā daudz pārākām celtnēm, grūti teikt. Varbūt tas, ka gan sagatavošanās darbi, gan pats restaurācijas process veikts un uzraudzīts ar lielu atbildības sajūtu un mīlestību pret savu baznīcu spēj uzrunāt arī tos, kas nav bieži viesi mūsmājās? Katrā ziņā prieks un pagodinājums, ka to pamanījis un novērtējis arī kāds no malas.

Interjera atjaunošanas projekta  ietvaros tika rekonstruēta zudusī Ziemeļu sienas dzega. Atjaunots  griestu apmetums un krāsojums, atjaunota pārējo sienu dzega un ornamenti, sienu apmetums un krāsojums. Rekonstrukcijas darbi tika pabeigti 2016. gada decembrī, taču tie ir tikai daļa no SIA “Pastorāts” arhitektes Helēnas Dekantes 2011. gadā izstrādātā “Interjera rekonstrukcijas priekšlikuma”, kura tapšanu par nešaubīgi nepieciešamu atzina Elita Eglīte un finansiāli atbalstīja Amatas novada pašvaldība. Vēl atliek baznīcas grīdas seguma, solu, sienu panelējuma, altāra retabla un kanceles atjaunošanas darbi, kā arī ērģeļu prospekta un balkona atjaunošana.

Projekta kopējās izmaksas – 31 073 eiro, no kuriem 22 500 ir LAD Leader programmas finansējums, 6000 piešķīra Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pieminekļu glābšanas programmas ietvaros, atlikušie 8573 ir draudzei piederīgo ziedojums. Darbus veica Sia “Velve AE”, vadītājs Egils Elksnis, autoruzraugs un konsultants: Helēna Dekante, projekta vadība: mācītājs Ainis Ozoliņš un draudzes priekšnieks Jānis Sietiņsons.

Vēlos šo stāstu noslēgt nevis ar faktiem un skaitļiem, bet ar sajūtām. Kādā 2016.gada novembra pirmdienā, neilgi pirms remontdarbu beigām, kopā ar arhitekti Helēnu Dekanti stāvējām Āraišu baznīcas balkonā un lūkojāmies uz atjaunoto dzegas krāsojumu un ornamentiem. Katram mums bija savas atmiņas prātā un sirdī: Helēna atcerējās, kā stāvējusi šajā balkonā kādā svinību reizē 70-tajos gados, kad baznīca bija greznota un ļaužu pārpildīta, neskatoties uz to, ka tajos laikos baznīcā nebija vēlams būt. Savukārt manu prātu aizņēma „bildes” no 2011. gada ziemas, kad kādu brīdi kalpoju Āraišu draudzē un no 2013. gada oktobra, kad šeit sāku pastāvīgu kalpošanu. Helēnas bilde bija foršāka, atmiņas par baznīcu bija no svētku reizes, ziedi un ļaudis to darīja krāsainu. Man bija baznīcas 2010. gada krāsu foto, tomēr tā, kaut arī krāsaina, nebija tik gaiša un acīm tīkama – baznīca tajā šķita drūma, pelēka un vietām pat apdrupusi. Krāsaināku to iezīmēja vien zaļais būvniecības siets, kas norobežoja vietu, kur bija „nogāzusies” dzega.

Tā nu mēs stāvējām, katrs ar savām atmiņām un neticējām savām acīm, tam kā baznīca bija izmainījusies – līdz nepazīšanai! Ja es teikšu, ka bijām priecīgi, par to, ko redzējām, es nepateikšu neko! Mūsu sirdīs bija gan godbijība, gan pateicība, par to kā Dievs spēj pārsteigt un iepriecināt, savijot vienā stāstā gadu desmitus un savus ļaudis, un ļaujot izbaudīt līdz sirds dziļumiem visu krāsu un emociju gammu no prieka uz skumjām un atkal uz prieku.

Protams, gan finansējums no „malas”, gan būvnieku profesionālais darbs, gan draudzes ļaužu ziedojumi un vēl neskaitāmas lietas ir kalpojušas, lai mūs baznīca Āraišos izskatītos labi ne tikai no ārpuses, bet, lai arī uz vitrāžām, baltajiem griestiem, ornamentiem bagātīgi rotāto dzegu un atjaunotajām sienām mēs varētu raudzīties ar priecīgām sirdīm. Tagad atliek tāds „sīkums”, kā ienākt baznīcā un piepildīt to ar ļaudīm un atkal svinēt svētkus Dievam par godu un mums pašiem par ieguvumu!

Āraišu evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs
Ainis Ozoliņš