Apmācību cikla “Seno amatu prasmju apguve” noslēgums

Projekta dalībnieki dalīsies ar iespaidiem saistībā

ar seno prasmju apgūšanu, par lielākajiem izaicinājumiem, ar kādiem saskārušies mācību procesā, kā arī demonstrēs projekta laikā darinātos vēlā dzelzs laikmeta tērpus uz brīdi iejūtoties seno ezerpiliešu lomās.

 

Organizē: Āraišu biedrība

Projekts “Apmācību cikls “Seno amatu prasmju apguve””, nr.20-09-AL18-A019.2202-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

LatviaEnglishEstonia