ARHEOLOĢISKĀ TĒRPA DARINĀŠANA

Prasmīgu meistaru vadībā Drabešu muižas Amatu mājā  apmācību cikla “Seno amatu prasmju apguve” ietvaros no pagājušā gada oktobra līdz šī gada jūnijam piecās darbnīcās  varēja apgūt vēlajam dzelzs laikmetam atbilstošas amatu prasmes – 9. un 10. gs. raksturīgu apģērbu un rotu darināšanu.

Mācību dalībnieki mācījās, kā pašūt lina garos meiteņu kreklus un pusgaros puišu kreklus, apliekamos vilnas brunčus, ādas zābaciņus, kā, izmantojot seno celu aušanas tehniku, izgatavot celaines, kā arī kā izgatavot pakavsaktu. Paralēli apmācībām darbnīcu vadītāji  izstrādāja  arī metodisko materiālu  par arheoloģiskā apģērba darināšanu, ar kuru piedāvājam iepazīties ikvienu interesentu. Ar metodisko materiālu ir iespēja iepazīties ŠEIT.

 

Projekts “Apmācību cikls “Seno amatu prasmju apguve””, nr.20-09-AL18-A019.2202-000003  tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros ar mērķi nodrošināt unikāla nemateriālā kultūras mantojuma –  senlatgaļu 9.-10.gs. Āraišu ezerpils iemītnieku amatu prasmju apgūšanu un pārnesi uz citām paaudzēm. To organizēja Āraišu biedrība”, līdzfinasēja Amatas novada pašvaldība.

LatviaEnglishEstonia