Āža krogs

LEĢENDA:

Leģenda vēsta, ka Āža krogā reiz saimniekojis kāds dzīvesgudrs krodzinieks. Viņam patika krogū valdošā rosība, interesantās ļaužu valodas, neparastie ceļinieku stāsti, taču viņš nespēja ne acu galā paciest krogam raksturīgās ķildas un kautiņus.  “Kā tādi āži!, viņš mēdza  apsaukt iekarsušos.

Kādā reizē nemiera cēlāji vēlējās labsirdīgi pajokot un pie durvīm piesējuši āzi! Liels bija viņu izbrīns, kad nākamajā dienā pie kroga durvīm ieraudzīja uzrakstu ar āža attēlu -“Šis āzis rādīsies kā draugs pret tiem, kas šeitan iekšā brauks!”

Varbūt tas bija arī citādāk, taču tālajā 1880.gadā novadpētnieks Johans Kristofs Broce šo uzrakstu ir redzējis un pierakstījis pie sava Āraišu apkārtnes zīmējuma: “Schis ahsis rahdisies ka draugs Prett teem kas scheitan eeksa brauks”!

Pašlaik Āža krogu iespējams apskatīt tikai no ārpuses, tas ir apdzīvots.

Nokļūšana ar autobusu:

Cēsis – Āraiši

Āraiši – Cēsis

LatviaEnglishEstonia