Āraišu arheoloģiskais parks – viens no deviņu valsts nozīmes kultūras mantojuma objektu atjaunošanas projekta dalībniekiem

Āraišu arheoloģiskais parks – viens no deviņu valsts nozīmes kultūras mantojuma objektu atjaunošanas projekta dalībniekiem

Lai aizsargātu un attīstītu Latvijas kultūras un dabas vērtības, turpmāko divu gadu laikā ar Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” līdzfinansējumu tiks veiktas nozīmīgas investīcijas deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, ne vien tās saglabājot un atjaunojot, bet arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai, kā arī radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus un sekmējot katras vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu.

5.martā Siguldas novada pašvaldība kā vadošais projekta partneris parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās esošiem deviņiem valsts nozīmes kultūras mantojuma objektu. atjaunošanu un saglabāšanu.

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 385 265,75 eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 262 437,47 eiro.

Projekta partneri: Siguldas, Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze.

Visi projekta partneri atrodas uz Baltijas ceļa vai tā tiešā tuvumā un īsteno tematiski vienotu projekta ideju. Šī projekta mērķis ir stiprināt reģiona identitāti un kultūras mantojuma pieejamību nozīmīgā dabas teritorijā kā Gaujas Nacionālais parks un tam tuvumā esošajās pašvaldībās.

Āraišu arheoloģiskajā parkā projekta ietvaros tiks uzbūvēts daudzfunkcionāls apmeklētāju centrs, kā arī tiks papildināta ezerpils brīvdabas ekspozīcija, uzbūvējot Āraišu ezerpils koka aizsargceltni. Kopējās projektā iekļautās izmaksas par Āraišu arheoloģiskā parka attīstību ir 352 941,18 eiro. Apmeklētāju centra būvniecības darbus plānots uzsākt jau šajā vasarā. Amatas novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu par būvdarbu veikšanu.  Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus līdz šā gada 11.aprīlim.

Citas projektā paredzētās investīcijas:

  • Siguldas Jaunās pils restaurācija, atjaunojot tajā 20.gadsimta trīsdesmitajos gados veidoto telpu plānojumu un interjeru, tajā skaitā vēsturiskās lasītavas telpu, svētku zāli, vēsturisko ēdamzāli;
  • Valmieras pilsdrupu konservācija un restaurācija, kultūrvides centra izbūve;
  • Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā baznīcas torņa atjaunošana, pārbūve un restaurācija, nodrošinot sakrālā mantojuma iepazīšanu, zvanu, pulksteņa mehānisma un torņa apskati;
  • Rubenes Evaņģēliski luteriskā baznīcas pārbūve un atjaunošana, ekspozīcijas „Pa Hronikas pēdām” izveide;
  • Cēsu Viduslaiku pils atjaunošana, uzlabojot pils pieejamību apmeklētājiem un piedāvājot pakalpojumu „Iejūties viduslaikos”, kā arī multimediālu ekspozīciju „Dzīve Cēsu pils cietumā”;
  • Svētā Jāņa luterāņu baznīcas atjaunošana, izveidojot tajā ekspozīciju „Svētā Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece”,
  • Ungurmuižas kompleksā tiks veikta Kungu mājas un dzīvojamās mājas pārbūve, attīstot tajās trīs ekspozīcijas – vēsturisko, dzīvo un ciklisko;
  • Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana tā atvēršanai apmeklētājiem.