II Vidzemes skolu stāstnieku salidojums

II Vidzemes skolu stāstnieku salidojums

Moto: Pavasaris. Dzīvība. Mosties!

Pasākuma mērķis: dodot iespēju darboties neformālā vidē, veicināt, atbalstīt un attīstīt stāstīšanas un klausīšanās prasmes dažādu vecumu skolēniem, t.sk. bērnu un jauniešu stāstnieku konkursa “TECI, TECI, VALODIŅA” dalībniekiem..

Īss apraksts. Iepazīstot Āraišu ezerpili un tās apkaimi, klausīsimies un darbosimies kopā ar parka gidu-stāstnieku, baudīsim putru no lielā māla poda, stāstīsim sagatavotus un, iespējams, uz vietas radušos stāstus par pavasari, dabas ritmiem, ēdienu, kā dzīvības pamatu un teiksmainām radībām, kas apdzīvo pasauli. Drabešu amatu mājā apmeklēsim tautas mūzikas instrumentu darbnīcu un noslēgumā noskatīsimies Āraišos tapušu animācijas filmu.
Uzdevums dalībniekiem: pēc izvēles sagatavot 2 līdz 3 īsas teikas vai stāstiņus par programmā minētajām tēmām.

Dalībnieku skaits: līdz 30 skolēniem
Līdzdalības maksājums – EUR 1,50

Izbraukšana no Valmieras Kultūras centra stāvlaukuma ar kopīgu autobusu plkst. 13:00.
Ierašanās Āraišu arheoloģiskā parka stāvlaukumā plkst. 13:45 – 14:00
Atgriešanās Valmierā no plkst. 18:45 – 19:00

Dalību lūdzam pieteikt “Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfināla koordinatorei Agritai Gruzdiņai – tlr. 29165815 līdz 15.martam.
Ja vēlaties ko pavaicāt, zvaniet Agritai tlr. 29165815 vai Agitai tlr. 29334028.
Amatas novada dalībnieki nokļūšanu plāno sadarbībā ar vecākiem. Kontakttālrunis: Sanda – 26233203

PROGRAMMA
14:00 Meitu sala
Putras sagatavošana likšanai uz uguns
Par to, kā putru vārīja senos laikos, stāsta un rāda Drabešu Amatu mājas vadītāji Inese un Andris Rozes
14:20 Ceļojums aizvēsturē: kā radās ēdiens
Gides Sandas Salmiņas stāsti ar līdzdarbošanos (akmens laikmets – māla minipoda gatavošana; bronzas laikmets – graudu beršana uz graudberža; dzelzs laikmets – dzelzs rūdas meklēšana)
15:00 Mielastiņš pie putras poda.
Putras stāsti: par ēdienu, ražu un lauku darbiem senos un ne tik senos laikos
15:30 Ezerpils
Īss stāsts par dzīvi ezerpilī
Nogrimušās pils stāsti: par pilīm, pūķiem un lidojošiem ezeriem
16:00 Viduslaiku pils
Spēles un rotaļas ”No ciņa uz ciņu pretī pavasarim”
16:15 Došanās uz Amatu māju
16:25 Stāstnieki mūzikas instrumentu darbnīcā
Nodarbību vada kokļu meistars Andris Roze
Pāri palikušie stāsti.
17:05 Animācijas filmas „Reiz dzīvoja Āraišos” skatīšanās
17:25 Klinģera baudīšana, pateicības un atvadas
18:00 Došanās mājup.