14. oktobrī aicinām Āraišu apkārtnes iedzīvotājus uz sarunu par Āraišu kultūrainavu

Amatas novada pašvaldība, domājot par Āraišu apkārtnes kultūrainavas harmonisku attīstību, pārvaldību un saglabāšanu un vienlaicīgi uzsverot vietējās sabiedrības vajadzību un vērtību izpratnes nozīmīgo lomu pārvaldības plānošanas procesā, 2020.gadā uzsākusi īstenot projektu “Āraišu apkārtnes kultūrainava – mantojums rītdienai”. Projekta mērķis ir caur vairāku pasākumu virkni nodrošināt Āraišu apkārtnes kultūrainavas vērtību identificēšanu, vispusīgu zināšanu un datu iegūšanu. Projekta laikā iegūtā informācija kalpos par pamatu Āraišu kultūrainavas pārvaldības vadlīniju izstrādei.

14.oktobrī Amatas novada pašvaldība aicina Āraišu apkārtnes iedzīvotājus uz sarunu par Āraišu kultūrainavu, lai kopīgā darbnīcā apzinātu katrs savas Āraišu ainavas kultūrvēsturiskās vērtības un noskaidrotu, kādi priekšnosacījumi būtu jāievēro, lai dzīvotu kvalitatīvā dzīves telpā un vērtīgo mantojumu saglabātu arī nākamajām paaudzēm. Sarunā piedalīsies ainavu arhitekte Indra Purs un pārstāvji no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Amatas novada pašvaldības.

Tikšanās 14.oktobrī notiks viesu mājā “Virgabaļi”, plkst 17.30 – 19.30. Aicinām uz tikšanos ņemt līdzi fotogrāfijas un stāstus par savām īpašajām Āraišu ainavām! Savu dalību vēlams pieteikt līdz 13.10.2020 uz epastu ieva.dreibante@amatasnovads.lv.

Pasākums norit VKKF atbalstītā projekta “Āraišu apkārtnes kultūrainava – mantojums rītdienai” ietvaros.

LatviaEnglishEstonia