2020. gada “Apalu prēmija” konkursa laureāti

Prēmijas ieguvēji 

 

  1. “Apalu prēmija” par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti novados: Dace Tabūne 

 

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja galveno krājuma glabātāju Daci Tabūni Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijai kategorijā par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti novados” pieteikuši muzeja kolēģi, pietikumu sagatavojusi muzeja vadītāja Kristīne Skrīvere. Daces Tabūnes profesionālā darbība vairāku gadu desmitu garumā Cēsu vēstures un mākslas muzejā bijusi cieši saistīta ar Latvijas vēsturiskā mantojuma apzināšanu un izpēti, arheoloģiju, Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Daces veikums saistās ar plašu tēmu loku, kuras vieno Cēsu apkārtnes personu un norišu izpēte un popularizēšana, kas nozīmīgas visas Latvijas mērogā.   

Amatas novads lepojas ar vairākkārtēju sadabību ar Daci Tabūni. Tajā skaitā arī Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka jaunās ekspozīcijas sadaļas par arheologu Jāni Apalu izpēti 

 

  1. “Apalu prēmija” vēstures skolotājiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā: Iveta Vilciņa 

Skujenes pamatskolas skolotāju Ivetu Vilciņu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijai kategorijā „Vēstures skolotājiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā”  pieteikusi Skujenes pamatskolas direktore Anda Lukstiņa. Skolotāja savā darbā cenšas rosināt interesi  par vēsturi dažādos veidos – , gan izzinot pašu dzimtas vēsturi caur vēsturisko notikumu prizmu, gan organizējot nodarbības ārpus skolas dažādos muzejos un vēsturisko notikumu vietās.  Iveta Vilciņa ne tikai mudina bērnus vairāk redzēt un zināt,  bet arī pati meklē iespējas papildināt savas zināšanas, dalās ceļojumu, kultūras un iepazīto vēsturisko vietu iespaidos ar skolēniem un kolēģiem.  

Amatas novads lepojas, ka Ivetas Vilciņas skolētni regulāri iepazīst gan Skujenes senlietu muzeju, gan Āraišu ezerpils Arheoloģisko parku.  

  1.  “Apalu prēmija” par pētījumiem arheoloģijā un viduslaiku vēsturē: Baiba Dumpe 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta pētnieci Baibu Dumpi Zigrīdas un Jāņa Apala prēmijai kategorijā „par pētījumiem arheoloģijā un viduslaiku vēsturē” pieteikusi kolēģe LNVM Arheoloģijas departamenta galvenā krājuma glabātāja Alise Gunnarssone.  Keramiķe un keramikas pētniece Baiba Dumpe izveidojusi savu arheoloģiskās keramikas pētniecības skolu, arheoloģisko materiālu skatot no sava – podnieces praktiskās izgatavošanas skatpunkta.  Viņas pētījumu lokā ir tādas tēmas kā seno trauku apdedzināšanas metode ugunskurā, pirmo podnieku krāšņu konstrukcijas, trauku rūdīšana, māla trauku masas sastāvs, keramikas apdares un rotāšanas metodes, trauku formu un stilu attīstība no pašiem pirmajiem traukiem Latvijā līdz etnogrāfiskai keramikai. Baibas Dumpes darbībā apvienojas trīs elementi- zinātniska pieeja jebkuram izpētes procesam, teoriju un zināšanu pārbaude praktiskos eksperimentos, komunikācija par iegūtajām zināšanām gan zinātnieku aprindās, gan ar plašāku sabiedrību, tā veicinot izpratni un interesi par Latvijas senāko mantojumu iespējami plašākā lokā.  

Amatas novads lepojas un pateicas gan par  Baibas Dumpes ieguldījumu Āraišu ezerpils krāšņu rekonstrukcijā un dzelzs laikmeta trauku izgatavošanā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbības laikā, gan par seno trauku apdedzināšanas demonstrācijām un dalību citos pasākumos Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka darbības laikā Amatas novada pārvaldībā.  

Katrs konkursa laureāts balvā saņēma Eero Rasas veidotu statueti un naudas balvu 300.00 Eiro vērtībā.

“Apalu prēmijas” pamatā ir ideja par iegūto zināšanu nodošanu sabiedrībai, tāpēc balvu pasniegšanas ceremonija tika savienota ar semināru “Pagātnes mantojums – liecības, kas iedvesmo mūsdienās”. Lektori debatēja par mūsdienās aktuālu tēmu kā kultūras mantojums ietekmē ekonomiku un ko saprotam ar radošo ekonomiku.

Ar zināšanām dalījās:

  • Ina Ločmele — Latvijas Republikas kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referente;
  • Ieva Zemīte — Latvijas Kultūras akadēmijas Maģistra programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore;
  • Rihards Vidzickis — Kokamatniecības muzeja un Vienkoču parka izveidotājs;
  • Ervīns Krauklis — arhitekts, biedrības “Cēsu mantojums” pārstāvis, starptautiskās konferences “Koka dienas” organizators;

Visa pasākuma norisi tiešraidē varēja vērot Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka Facebook profilā, kas tur apskatāms joprojām.

 

LatviaEnglishEstonia