Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktā prēmija

Cēsu novada pašvaldība un Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks sadarbībā ar nodibinājumu „Āraišu ezerpils fonds” izsludina pieteikšanos konkursam par “Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas” piešķiršanu.

Šo prēmiju 2012. gadā iedibināja „Āraišu ezerpils fonds” sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību kā godinājumu Jāņa Apala mūža darbam – augšāmceltajai Āraišu ezerpilij. Tā tiek pasniegta vienu reizi divos gados par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti novados, pētījumiem arheoloģijā un viduslaiku vēsturē, ka arī vēstures skolotājiem par ieguldījumu skolēnu izglītošanā.

Šogad konkursa nomināciju un “Apalu prēmiju” piešķirs:

– aktīvam entuziastam vai nozares profesionālim par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti, informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un popularizēšanu sabiedrībā;

– vēstures skolotājam, kas veicinājis skolēnu padziļinātu interesi par vēsturi, piedaloties zinātniskos konkursos un olimpiādēs, sasniedzot augstus mācību rezultātus un augstus novērtējumus valsts pārbaudījumos;

– zinātniekam, kura pētījumi arheoloģijā un viduslaiku vēsturē veicinājuši sabiedrībā izpratni par vēstures mantojumu Cēsu novadā, veidojuši un nostiprinājuši nacionālo identitāti.

Pretendentus – zinātniekus, novadpētniekus, skolotājus, cilvēkus, kuri ar savu darbu veicinājuši kultūras un vēstures mantojuma izpēti un saglabāšanu –  aicināti izvirzīt ikviens, to var darīt gan zinātniskās vai izglītības iestādes, gan arī jebkura cita persona.

Prēmijas svinīga pasniegšana notiks oktobra beigās.

Konkursa pieteikumus jāiesniedz noformētus rakstveidā (vienā eksemplārā) Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā vai elektroniski, sūtot uz e-pastu ezerpils@cesunovads.lv līdz šī gada 1. oktobra pulksten 17.00. Tālrunis informācijai par konkursa norisi un nolikuma saņemšanu – 25669935, epasts – ezerpils@cesunovads.lv. Par konkursa norisi, nolikumu, gaitu un aktualitātēm varēs sekot līdzi publiskajā informatīvajā telpā un Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka sociālo mediju lapās.

2022. gada 6. septembris

LatviaEnglishEstonia