PIEDĀVĀJUMI GRUPĀM

Orientēšanās spēle “Atklāj Āraišu noslēpumus”

Piedāvājumi Āraišu arheoloģiskajā parkā

 

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

 

Tiešsaistes muzejpedagoģiskā nodarbība “Lidojošo ezeru teikas: pasaka vai vēstures avots”

Norises ilgums 60 minūtes

Mērķauditorija / klašu grupas 6.-9.klase

Nodarbība veltīta teikām par ezeriem, kuros atklātas ezerpilis, parādīt teikas ne tikai kā interesantu folkloras žanru, bet arī kā vēstures avotu.
. Folklora ir daudzslāņaina, bet bieži vien vērtēta kā mazāk uzticams vēstures avots. Tomēr tieši lidojošo ezeru teikas savulaik iedvesmojušas arheologu Jāni Apalu veiksmīgiem senu dzīves vietu meklējumiem ezeru dzelmē, kā rezultātā izpētīta un rekonstruēta Āraišu ezerpils.
Skolēni iepazīstas ar teiku dažādajiem sižetiem un uzzina par tajās rodamo informāciju. Iepazinušies ar arheologa stāstu, skolēni, strādājot grupās, iepazīst atšķirīgus teiku tekstus, analizē un mēģina atpazīt norādes uz vēsturisku informāciju. Skolēniem piedāvātās teikas vēsta par 10 dažādiem ezeriem, kuros atrodamas ezermītņu paliekas. Šādi skolēni uzzina arī citu ezermītņu nosaukumus un atrašanās vietu. Uzdevuma pieteikumā iekļauts arī īpašs aicinājums grupas sadarbības veicināšanai, plānojot visas grupas iesaisti uzdevuma paveikšanā.
Nodarbības noslēgumā skolēni prezentē pārējiem klases biedriem vienu no teikām un grupu darbā noskaidroto, kopīgi izvērtē uzzināto. Pēc aktīvās nodarbības daļas skolēni aizpilda aptauju vietnē menti.com, kurā novērtē nodarbību un savu sniegumu.
Nodarbība papildina gan latviešu valodas, gan vēstures mācību satura apgūšanu.

Kontaktpersona: Dārta Dzenīte, Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka muzejpedagoģe, t.25665528; e-pasts: darta.dzenite@cesunovads.lv

 

Tiešsaistes muzejpedagoģiskā nodarbība „Āraišu ezerpils. Jautājumu tikpat cik atbilžu”

Norises ilgums 60 minūtes

Mērķauditorija / klašu grupas 6.- 9.klase;

Nodarbība ir iespēja virtuālā veidā uzzināt vairāk par dzelzs laikmeta cilvēku ikdienu ezerpilī(8./9.gs.-10.gs.).Tā var papildināt vēstures, latviešu valodas, sociālo zinību un citu mācību priešmetu apguvi. Nodarbības vadmotīvs ir jautājums! Arheologa Jāņa Apala ievērojamie atklājumi sākās ar jautājuma uzdošanu:”Vai iespējams, ka teikās par lidojošiem ezeriem slēpjas patiesība?” Tāpat arī bērniem nodarbības sākumā jācenšas noformulēt jautājums: “Ko vēlies uzzināt šajā nodarbībā?” Nodarbības gaitā kopīgi tiek noskaidrotas atbildes uz vairākiem jautājumiem:” Kā atklāja ezerpilis? Kur Latvijā tās atrodamas? Kas un kad tās apdzīvoja? Kāda bija ikdienas dzīve ezerpilī – ēkas, nodarbošanās, ēdiens, apģērbs? Ko nozīmē tādi vārdi kā vadzis, klons, sietava, kājauts un citi? Cik ilgi ezerpilis pastāvēja un kāpēc tās vairs netika apdzīvotas?” Nodarbības otrajā daļā skolēni savas zināšanas pārbauda, piedaloties viktroīnā platformā kahoot.it. Nodarbības noslēgumā skolēni tiek aicināti uzdot savu jautājumu kādam no klases biedriem. Pēcāk skolēni tiek aicināti novērtēt nodarbību un savu dalību tajā. Pēc nodarbības norises skolotājam ir iespēja saņemt kahoot.it spēles rezultātus, kur detalizēti redzams katra skolēna sniegums.

Kontaktpersona: Dārta Dzenīte, Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka muzejpedagoģe, t.25665528; e-pasts: darta.dzenite@cesunovads.lv

Papildus informācija:

Norišu ilgums 60 minūtes

Drošas epidemioloģiskās situācijas apstākļos norise piemērojama arī izbraukumam

Norises notiek tiešsaistē, Zoom platformā, tiek izmantotas virtuālās istabas, nodarbības noslēgumā vietne menti.com. Veiksmīgākai nodarbības norisei vēlams izmanot datoru pamatnodarbībai un viedtālruni nodarbības noslēgumā.

 

 

Citas nodarbības (klātienē): 

Darbinām pirkstiņus senos laikos (5-6 gadu veciem bērniem; ģimenēm)

Laikmetu ģimene (1.-.5. klase)

Izlaušanās cauri gadsimtiem (6.-12. klase (pamatskolas un vidusskolas līmenis))

Vēstures piedzīvojums “Nosargā Āraišu pili”  (no 12 gadu vecuma)

Drabešu muižas Amatu mājā

Drabešu muižas Amatu mājas apmeklējums

 

LatviaEnglishEstonia